Sluneční ostrov i nové nábřeží už se projektují

Na dvou nejvýraznějších proměnách města v rámci projektu Město a voda už se pracuje. Zátkovo nábřeží mezi Biskupskou a Lidickou ulicí se sníží k vodě a na jeho hraně vznikne společenský prostor se službami, náplavka pod Dlouhým mostem při Jiráskově nábřeží se zase promění v relaxační Sluneční ostrov.

„V současnosti se pracuje na dokumentaci pro územní řízení. Na Sluneční ostrov by měla být hotová do konce prázdnin, Zátkovo nábřeží potrvá o několik měsíců déle, neboť je nutná koordinace s rekonstrukcí Slavie, v jejímž rámci se počítá s úpravou okolí včetně přístupu k vodě. Vydání územního rozhodnutí pak očekáváme do dubna 2022,“ přiblížil náměstek primátora Juraj Thoma.

Projektová dokumentace rovněž stanoví, kde by měly na Jiráskově nábřeží překlenovat Vltavu plánované lávky pro pěší a cyklisty, které by Sluneční ostrov propojily s areálem Výstaviště České Budějovice, kde jeho provozovatel také plánuje velké změny a jeho zpřístupnění veřejnosti.

Okolí Malše v centru města čeká v příštích letech zásadní proměna. Již proběhly architektonické soutěže na Park Dukelská a rekonstrukci Slavie (která řeší i okolí včetně přístupu k řece) a připravuje se soutěž na park Háječek. Součástí této proměny je i přebudování úseku Zátkova nábřeží mezi ulicemi Dr. Stejskala a Biskupská v rámci projektu Město a voda do podoby pěší zóny a náplavky s gastroprovozy a společenským využitím.

Úprava Zátkova nábřeží a jeho snížení nebude zdaleka tak komplikované, jak by se na první pohled mohlo zdát. „Všechny technické sítě jsou vedeny pod vozovkou blíže k domům, současná nábřežní hrana, která vznikla v rámci regulace ve 30. letech minulého století, je pouze vysypaná hlínou,“ upozornil Thoma.

Navíc kromě tří patří všechny budovy v úseku mezi ulicemi Biskupská a Dr. Stejskala městu, což usnadní vybudování skutečné promenády bez aut. „Znepřístupnění nábřeží pro auta vyřešíme úpravou protilehlého břehu, kde současně bude probíhat jiný projekt na změnu dopravního uspořádání na protější straně – ve hře je jednosměrka a šikmé stání, které zvětší parkovací kapacitu,“ vysvětlil Thoma.

Stránka byla upravena uživatelem Milan Brabec, 31. 8. 2021.