Sluneční ostrov vylepší Jiráskovo nábřeží

Rada města schválila vypsání veřejné zakázky pod názvem Sluneční ostrov – Jiráskovo nábřeží – zpracování zadávacích podkladů pro výběr zhotovitele projektové dokumentace jednomu dodavateli, a to A8000 s.r.o.

„Tento ateliér už zpracoval strategickou studii Město a voda 2020 a teď se tedy zaměří na podrobnější prověření a rozvinutí principů řešení Jiráskova nábřeží. Záměrem bude nalézt vhodnou a realizovatelnou podobu tzv. Slunečného ostrova včetně technického, vodohospodářského i souvisejícího dopravního řešení,“ uvedl 1. náměstek primátora Juraj Thoma s tím, že studie určí přesnou pozici lávek pro pěší a cyklisty a stanoví prostorové uspořádání případné výstavby na obou březích Vltavy tak, aby vznikl dnes postrádaný, ale žádoucí těsnější kontakt řeky a nábřeží.

Na obrázku je vizuál příštího stavu.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 22. 10. 2021.