Směrnici o veřejných zakázkách čeká aktualizace

Především zprůhlednění veřejných zakázek, transparentnost, posílení prvků veřejné kontroly, důkladný výběr členů komisí včetně jejich prohlášení vylučující střet zájmů,  povinnost uchazečů o zakázky uvádět identifikační údaje všech významných subdodavatelů či možnost odstoupení zadavatele od smlouvy v případě, že se ukáže údaj uvedený v nabídce nepravdivým a zpřísnění sankcí. To vše by měla obsahovat aktualizovaná směrnice rady města č. 9/2008 o postupu při zadávání veřejných zakázek. „Město nemůže na zakázkách prodělávat. Proto bude jejich výběr naprosto průhledný bez zažitých zvyklostí o možnostech nějakého obcházení. Počet dodatků ke smlouvám, za nimiž se většinou skrývá zdražení, bude minimální a jen ve zcela odůvodněných případech. Každou zakázku většího rozsahu bude komise posuzovat individuálně. A pozornost budeme samozřejmě věnovat i podezřele nepřiměřeným nízkým cenám, kdy firmy cenu tzv. podtrhnou a poté se striktně dožadují jejího navýšení. Směrnice by měla přinést i změnu některých zadávacích podmínek, doby splatnosti faktur a podobně,“jmenuje jen některé z chystaných novinek hlavní iniciátor a tvůrce nové směrnice náměstek primátora Kamil Calta s tím, že vypracování nového dokumentu by měl předložit radním nejpozdějí za šest měsíců. „Pravděpodobně novelu dokončíme už na jaře letošního roku a po jejím schválení městskou radou nabude účinnosti,“dodává náměstek Kamil Calta.