Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2020000087


Název smlouvy: Kupní smlouva - odkoupení stavby ZTV - prodloužení vodovodního řadu na p.č. 551/1 v k.ú. Haklovy Dvory
Předmět smlouvy: "Haklovy Dvory - prodloužení vodovodu" - odkoupení dokončené stavby ZTV (vodovodní řad) na pozemku parc.č. 551/1, Haklovy Dvory
Typ smlouvy: Kupní smlouva
Název smluvní strany: ZBYNĚK ZEMAN
Datum uzavření: 27.07.2020
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument