Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2020000468


Název smlouvy: Budoucí smlouva o zřízení věcného břemen - Rek. NTL a STL Č.Budějovice, Plzeňská - 5. etapa
Předmět smlouvy: Stavební úpravy - rekonstrukce NTL a STL Č. Budějovice, ul, Plzeňská -5.etapa
Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Název smluvní strany: E.ON Distribuce, a.s.
Datum uzavření: 07.07.2020
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument