Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2020000655


Název smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
Předmět smlouvy: Uložení přípojek kanalizace, vody kabelu NN a podzemního komunikačního vedení
Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Název smluvní strany: Vastbouw Czech s.r.o.
Datum uzavření: 02.07.2020
Odbor: Oddělení evidence nemovitostí
Dokumenty: Dokument