Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2020000713


Název smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - služebnosti
Předmět smlouvy: Uložení plynovodní přípojky do pozemku parc.č. 3684/5, Č.B. 5 - Novostavba byt. domu Vastbow Czech s.r.o.
Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Název smluvní strany: Vastbouw Czech s.r.o.
Datum uzavření: 02.07.2020
Odbor: Oddělení evidence nemovitostí
Dokumenty: Dokument