Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2020002043


Název smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Předmět smlouvy: vodovodní řad ma části parc. č. 2502/16 v k.ú. ČB 6, oprávněný město ČB
Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Název smluvní strany: Ing. ALENA MLEJNKOVÁ
Datum uzavření: 29.07.2021
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument