Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2021000913


Název smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Předmět smlouvy: kabel VN, HDPE pro stavbu "Srubec kabelové vedení VN" EG.D., a.s.
Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Název smluvní strany: EG.D, a.s.
Datum uzavření: 21.07.2021
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument