Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2021000979


Název smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti "ZTV STL, ČB 6 - Rezidence Mladé"
Předmět smlouvy: "ZTV STL ČB6 - Rezidence Mladé" STL plynovod a přípojky, EG.D, a.s.
Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Název smluvní strany: EG.D, a.s.
Datum uzavření: 21.07.2021
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument