Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2021001042


Název smlouvy: Smlouva o dotaci
Předmět smlouvy: Poskyntutí neinvestiční dotace na zajištění osobní asistence na II. pololetí 2021
Typ smlouvy: Smlouva o dotaci
Název smluvní strany: Městská charita České Budějovice
Datum uzavření: 07.07.2021
Odbor: Oddělení sociální pomoci
Dokumenty: Dokument