Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2021001113


Název smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Předmět smlouvy: Uložení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 244/1 v k.ú. České Budějovice 4
Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Název smluvní strany: JANA BOUDOVÁ
Datum uzavření: 07.10.2021
Odbor: Oddělení evidence nemovitostí
Dokumenty: Dokument