Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2021001341


Název smlouvy: Smlouva o budoucí darovací smlouvě - budoucí nabytí části pozemku p.č. 3683/1 v k.ú. České Budějovice 5
Předmět smlouvy: Budoucí darování části pozemku parc.č. 3683/15 a budoucí přijetí daru části pzemku parc.č. 3683/1, vše v k.ú. České Budějovice 5
Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Název smluvní strany: Jihočeský kraj
Datum uzavření: 01.10.2021
Odbor: Oddělení evidence nemovitostí
Dokumenty: Dokument