Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2021001479


Název smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
Předmět smlouvy: podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě - parc. č. 3577, 3583, 3635, 3649/1, 4102/1, 4159/2, 4259/1, ČB 3 - Fr. Šrámka
Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Název smluvní strany: CETIN a.s.
Datum uzavření: 11.10.2021
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument