Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2021001480


Název smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
Předmět smlouvy: podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě - parc. č. 3097/1, 3212, 3487/1, 4259/1, 4314, 4423, 4447, 4496, 4729, 4731/1, ČB 3 - TKB
Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Název smluvní strany: CETIN a.s.
Datum uzavření: 07.10.2021
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument