Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2021001481


Název smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
Předmět smlouvy: podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě - parc. č. 4577, 4729, 4736/1, ČB 3 - Lipenská
Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Název smluvní strany: CETIN a.s.
Datum uzavření: 08.10.2021
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument