Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2021001482


Název smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - služebnosti
Předmět smlouvy: Uložení kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 1150/14 v k.ú. České Budějovice 4
Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Název smluvní strany: AutoESA a.s.
Datum uzavření: 30.09.2021
Odbor: Oddělení evidence nemovitostí
Dokumenty: Dokument