Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2021001539


Název smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Předmět smlouvy: vodovodní přípojka na části parc. č. 2752/9 v k.ú. ČB 6
Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Název smluvní strany: IVANA TÝMALOVÁ
Datum uzavření: 08.10.2021
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument