Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2021001554


Název smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. České Budějovice 2
Předmět smlouvy: uložení a strpění chrániček HDPE (pro datové kabely) - sídl. Máj - jih, ČB 2
Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Název smluvní strany: STARNET, s.r.o.
Datum uzavření: 14.10.2021
Odbor: Oddělení evidence nemovitostí
Dokumenty: Dokument