Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2022001273


Název smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - služebnosti
Předmět smlouvy: Budoucí umístění stavbeb VO a kanalizačního řadu vybudovaných v rámci stavby "Viladomy Dobrovodská II. etapa"
Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Název smluvní strany: Dobrovodská investiční s.r.o.
Datum uzavření: 08.09.2022
Odbor: Oddělení evidence nemovitostí
Dokumenty: Dokument