Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha

Popis akce

Předmětem rekonstrukce bude zejména zateplení obvodového pláště a střech, které budou provedeny jako tzv. zelené střechy. Na střechy bude nainstalován nový záchytný systém. Současně se zateplením obvodového pláště bude provedena výměna stávajících oken a vstupních dveří a na jižní a východních fasádách budou nainstalovány elektricky ovládané předokenní žaluzie. Dále bude provedena rekonstrukce vnitřní elektroinstalace vč. osvětlení a bude nainstalována nová jímací hromosvodná soustava. Bude také instalována nová centrální domovní předávací stanice, celá otopná soustava bude nově vyregulována a budou doplněny chybějící a vyměněny nefunkční termostatické hlavice a ventily. Rovněž bude demontováno dosavadní vzt. zařízení a nainstalováno nové s funkcí zpětného získávání tepla a chladu. Klimatizační vzt. zařízení budou nainstalována i pro pobytové prostory dětí. V průběhu prací budou prováděna opatření k ochraně chráněných druhů synantropních živočichů. Rekonstrukce proběhne ve 3 ročních etapách. Školka bude po celou dobu rekonstrukce, každý rok s výjimkou prázdninových měsíců, v provozu.


Předpoklad zahájení prací v 1. etapě

6/2021

Předpoklad dokončení prací

11/2021 (předpoklad provádění prací v dalších etapách: 4 – 11/2022, 4 – 10/2023)

Zhotovitel

Auböck s.r.o.

Finanční prostředky

71.844.578,35 Kč bez DPH

Zakázka je částečně dotována z evropských strukturálních a investičních fondů z programu OPŽP.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 31. 5. 2021.