Sociální pracovník na odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, na úseku náhradní rodinná péče na dobu neurčitou

Výběrové řízení
 
Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle §7 zákona č.312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků v platném znění na obsazení pracovního místa   
sociální pracovník na odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, na úseku náhradní rodinné péče na dobu neurčitou 

Místo výkonu práce:        

území města České Budějovice a správního obvodu magistrátu města České Budějovice
     
Možnost nástupu: 01.08.2022

Zájemce musí splňovat předpoklady dle §4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění.

Kvalifikační předpoklady:    

dle katalogu prací /nařízení vlády č.222/2010 Sb. v platném znění/ - VOŠ nebo VŠ sociálního směru – dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Platové zařazení:  tarifní třída 11                          
/nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění/
                
Další požadavky:        

- znalost práce na PC (WORD, Excel, Outlook, Internet)
- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
- orientace v sociální oblasti
- znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění  
- praxe ve veřejné správě na úseku SPOD vítána
- samostatnost, přesnost a důslednost
- řidičský průkaz „B“

Přihláška musí obsahovat:        

- žádost o jaké místo se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe 
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, odpovídající §110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění 
- výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst.4 písm. b) zák. č. 312/2002 Sb.
- poučení o ochraně osobních údajů

Benefity:            

                - stravenky
                - flexi pasy
                - příspěvek na dovolenou
                - příspěvek na dětské tábory
                - rekreační zařízení na Nové Peci
                - příspěvek na penzijní připojištění
                - indispoziční volno

Informace:             

Bc. Marie Voštová  – vedoucí odboru sociálních věcí, tel.: 386801601
       Petra Buchtelíková – personální oddělení, tel.: 386802007

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel  nejpozději do 30.06.2022.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu :     
Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Stránka je publikovaná do 30. 6. 2022 a byla naposledy upravena uživatelem Petra Buchtelíková, 9. 6. 2022.