Výsledky poznávací soutěže - Českobudějovické slavné vily a jejich lidé

V loňském roce odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích vyhlásil pro podzimní sezónu soutěž pro děti a mládež. Vědomostní soutěž tentokrát navázala na předchozí soutěž v souvislosti se stavbami v Českých Budějovicích, které jsou spojeny se slavnými osobnostmi. Soutěžící měli letos možnost projít si a prohlédnout významné stavby (vily), které vznikaly na konci 19. a v průběhu 20. století a podrobněji se s nimi seznámit. Toto období přineslo velké změny do všech oblastí života ve městě.

Soutěž probíhala od 15. 9. 2018 do 31. 12. 2018

Přinášíme výsledky soutěže ČESKOBUDĚJOVICKÉ SLAVNÉ VILY A JEJICH LIDÉ, spolu s klíčem ke správným odpovědím. 

Pořadí nejlepších vyhodnocených prací určila hodnotící komise složená ze zástupců odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice a Národního památkového ústavu na základě počtu bodů za správné odpovědi.

Dne 27. 3. 2019 v 10:00 hod se v obřadní síni českobudějovické radnice uskuteční slavnostní předání cen výhercům.

Ocenění získávají

KATEGORIE: jednotlivec – výherci

1. místo        Lucie Lindovská, 8.A

                      ZŠ Pohůrecká, Č. B.

2. místo        David  Schönbauer, 6.B

                      ZŠ O. Nedbala, Č. B.

3. místo        Lucie Reiserová, 5.D

                      ZŠ O. Nedbala, Č. B.

KATEGORIE: kolektiv – výherci

1. místo       16 žáků dějepisného semináře 6.- 9. třída – ZŠ Kubatova, Č. B.

                     Veronika Bittová z 6.C

                     Aneta Hlaváčová, Kristýna Labajová, Kateřina Sládková, Kateřina Vlášková ze 7.A

                     Tereza Hajtolová, Tereza Dvořáková ze 7.B

                     Elizabeth Kristin Křížová z 8.A

                     Eva Týrová, Erik Dejčmar z 8.B

                     Anna Záblacká z 9.A

                     Nela Bočková, Adéla Fousková, Aneta Nicole Hovorková, Kateřina Strachotová, Markéta Pešková z 9.B

2. místo       2 žákyně třídy 2.E – Adéla Tycová, Zuzana Reitzová

                     Gymnázium Česká, Č. B.

3. místo       2 žákyně třídy 2.E – Adéla Marcínová, Lenka Kollarová

                       Gymnázium Česká, Č.B.

                    

Všem oceněným gratulujeme!

Hlavní cenou pro vítěze -  jednotlivce je rodinná vstupenka na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu, vítězný kolektiv získá skupinovou vstupenku do jednoho vybraného památkového objektu ve správě Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Pro výherce soutěže jsou dále připraveny zajímavé věcné ceny. Všichni ocenění budou pozváni k občerstvení.

Seznam vítězů je vyvěšen na webových stránkách odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice – www.c-budejovice.cz a Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích – www.npu.cz/uopcb, ale i v Turistickém informačním centru na českobudějovické radnici.

Pochvala patří soutěžícím, kteří vytrvali v bádání při plnění soutěžních úkolů o našem městě a zpracování odevzdali. Doufáme, že jste si všichni se zájmem užili badatelskou činnost i v terénu.

Zároveň bychom rádi poděkovali všem partnerům za poskytnutí cen.

 

Kontakt a bližší informace

Jana Kadlecová, odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice, tel.: 386 804 303

Bc. Eva Neprašová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 777 454 383.

 

Soutěžní podmínky

Pracovní listy

 

Soutěž pro Vás připravily

Ing. Jana Taubrová, Jana Kadlecová, odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice

Mgr. Eva Erbanová, Bc. Eva Neprašová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Ilustrace Ing. arch. Zdeňka Kočková, Mgr. Eva Hnudová

 

Poděkování paní Mgr. Evě Erbanové, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích a panu Mgr. Milanovi Šilhanovi, Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kultury a památkové péče za možnost čerpání z jejich publikační činnosti a za poskytnutí materiálů.

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Irena Tomandlová, 11. 2. 2019.