Soutěž na rekonstrukci Domu umění má svou porotu

K chystané architektonické soutěži o návrh celkové rekonstrukce českobudějovického Domu umění na náměstí Přemysla Otakara II. proběhla ve středu 7. října 2020 ustanovující schůze hodnotící poroty. Jejím úkolem bylo nastavení nejen soutěžních pravidel a zadávacích podmínek, které budou muset zájemci dodržet, ale i kritérií pro posuzování došlých architektonických návrhů a následně i výběr vítězného projektu. Mezi členy poroty jsou nezávislí architekti, závislí zastupitelé města a přizvaní experti. Do každé skupiny byli rovněž ustanoveni náhradníci.    

„Součástí řešení budoucího Centra současného umění a architektury budou návrhy turistického informačního centra v přízemí objektu včetně úpravy podloubí, prostor pro výstavní galerii, edukačního centra a experimentálního interaktivního prostoru pro komunitně vedený místní rozvoj,“ nastínil budoucí podobu i způsoby využití první náměstek primátora Juraj Thoma.

O výběru nejvhodnějšího návrhu, na jehož realizaci se předpokládá investice ve výši 50 milionů korun bez DPH, bude rozhodovat zejména kvalita architektonického a konstrukčního řešení. Dalším krokem, který nás ještě letos čeká, je vypsání architektonické soutěže, jejíž výsledky by měly být známy již v únoru příštího roku,“ přiblížil  načasování Juraj Thoma.

Dále náměstek uvedl, že došlé soutěžní návrhy budou finančně ohodnoceny. Za první místo obdrží vítěz 200 000 korun, za druhé 160 000 a částkou 120 000 korun bude odměněn návrh umístěný na třetím místě. Pro každý ostatní soutěžní návrh, který splnil Soutěžní podmínky, ale nebyl oceněn, je stanovena odměna ve výši 80 000 Kč.

Stránka byla upravena uživatelem Milan Brabec, 11. 10. 2020.