Soutěž na umělecký návrh pamětní medaile k 750. výročí založení města

Rada města České Budějovice vypisuje neomezenou anonymní soutěž na návrh pamětní medaile k 750. výročí založení Českých Budějovic. Uzávěrka pro podání návrhů je 3. listopadu 2014.

Účelem soutěže je získání hodnotného a technickým podmínkám vyhovujícího návrhu.

Vydáním pamětních medailí má být nejširší veřejnosti připomenuto 750. výročí založení Českých Budějovic králem Přemyslem Otakarem II.

Podrobné podmínky soutěže jsou zveřejněny na úřední desce.


AKTUALIZACE 5. 11. 2014: Do soutěže na umělecký návrh pamětní medaile k 750. výročí založení města nebyl předložen žádný návrh.