Soutěž o koncept oslav má dva vítěze

Rada města uzavřela soutěž na výběr konceptu oslav 750 let výročí založení města České Budějovice. Na prvním místě se shodně umístili dva finalisté, mezi ně bude rozdělena odměna 30 tisíc, čili každý dostane 15 tisíc korun. Vítěznými uchazeči jsou pan Milan Pleva a paní Veronika Havlíková.

"Pan Pleva zaujal radní tím, že ten svůj koncept postavil na mottu – život pětatřiceti generací a nejviditelnějším motivem spojující roční průběh oslav je jakási exkurze do dějin města prostřednictvím generací od vybudování města přes stavbu Černé věže, situaci po druhé světové válce a podobně. Paní Havlíková a její koncept 750 let města – 750 let života, se věnuje celému městu a pro každou městskou část je jedno nosné téma, například ve Stromovce – umím, umíme – dovednosti dětí, na Lannově třídě – jako doma, Vltava – žije, park Háječek – hvězdu na čele máš a mnoho dalších podpůrných aktivit. S oběma vítěznými autory bude podepsána licenční smlouva a manažer, který se bude starat o přípravu a realizaci oslav začne s koncepty pracovat," uvedl primátor Juraj Thoma.