Soutěž o logo oslav 750. výročí založení města

Rada města České Budějovice vyhlásila dvoukolovou veřejnou soutěž, jejímž předmětem je vytvoření návrhu loga k výročí 750 let založení města

Logo by mělo reflektovat České Budějovice jako centrum jižních Čech, a to s ohledem na jeho 750. výročí. Symbolika „750“ je žádoucí. Autor se ve svém návrhu může také zabývat vzájemnou interakcí historie – současnost.

Soutěž je otevřena pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Účastníkem soutěže může být kterákoliv fyzická či právnická osoba s výjimkou členů hodnotící komise.

Uzávěrka soutěže je 3. března 2014 v 10:00 hodin, kdy musejí být návrhy doručeny na radnici.

Podrobné podmínky a přihláška ke stažení.