Soutěž pro děti a mládež k 750. výročí založení města

 

SOUTĚŽ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

JAK VZNIKÁ MĚSTO aneb O PODOBĚ MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE V DOBĚ JEHO ZALOŽENÍ

Příští rok oslaví naše město 750 let od svého založení králem Přemyslem Otakarem II. Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice (OPP) ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích (NPÚ) vyhlašuje k této příležitosti soutěž pro kreativní děti a mládež  do 16 let – jednotlivce i kolektivy.

Soutěž probíhá od 13. 9. 2014 do 31. 12. 2014 v následujících kategoriích:

1. kategorie – předškolní děti (MŠ)                                      výkresy, příp. trojrozměrné modely

2.kategorie – do 12 let (ZŠ, víceletá gymnázia)                   výkresy, příp. trojrozměrné modely, literární práce, PC prezentace

3. kategorie – 12 – 16 let (ZŠ, střední školy)                        výkresy, příp. trojrozměrné modely, literární práce, PC prezentace

Vyhlášení soutěže: Dny evropského dědictví (EHD) v Č. Budějovicích dne 13. 9. 2014

Odevzdání soutěžních prací: výkresy, literární příspěvky (rozsah max. 3 A4), CD v případě jednotlivců, nutno řádně označit jménem, věkem a adresou poštovní i emailovou, v případě kolektivů označit třídu, školu a kontaktní emailovou adresu. Bez těchto údajů nebudou příspěvky přijaty.

Obálky musí být podány na adresu Magistrátu města České Budějovice, odboru památkové péče, Kněžská 19, 370 92 České Budějovice, nejpozději do 31. prosince 2014 (poštou či osobně).

Hodnocení a vyhlášení výsledků: soutěžní práce bude hodnotit komise ze zástupců vypisovatelů soutěže. Seznam vítězů bude zveřejněn nejpozději do 31. 1. 2015 na www.c-budejovice.cz a www.npu-cb.eu a v Turistickém informačním centru.

Ceny: Celoroční rodinná vstupenka na jihočeské památkové objekty, pro vítězný kolektiv skupinová vstupenka do jednoho vybraného objektu a věcné ceny.

Výtvarné práce budou prezentovány ve výstavní místnosti Národního památkového ústavu, Senovážné nám. v průběhu roku 2015 v rámci oslav 750 let města, v případě PC prezentací a literárních prací bude možnost umístění na webových stránkách.

Kontakt: Ing. J. Taubrová a Mgr. Z. Polanská, odbor památkové péče, tel.: 386 804 304 nebo 386 804 303