Soutěž "Vítejte u nás"

V pořadí již 7. ročník se konal ve dnech 15. a 16. června 2016 v Českých Budějovicích na Malé scéně DK Metropol, již tradičně s významnou podporou Jihočeského kraje, statutárního města České Budějovice a řady sponzorů. Tuto mezinárodní soutěž prezentačních dovedností pořádala Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9.

Soutěž je určena žákům středních škol zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii, řadí se k největším tohoto typu v České republice. V Jihočeském kraji je pak zcela unikátní. Výjimečné postavení zaujímá i při podpoře regionálního cestovního ruchu. Za šest předchozích ročníků se jí zúčastnilo na dvě stě padesát soutěžících. Diváci a poroty tak už mohli zhlédnout 125 prezentací v jedenácti soutěžních kategoriích.

Letošního ročníku se účastní týmy z Česka a Slovenska ve dvou kategoriích, v nichž mají předvést své odborné znalosti, prezentační dovednosti a schopnost komunikovat v cizím jazyce. V prvním dni naplánují trasu poznávacího zájezdu "Po stopách Karla IV." ve druhém dni představí své prezentace na téma "Přijeďte k nám, přijeďte za sportem".
Třetí den je určen pro doprovodný program soutěže, navazuje na témata prezentací a zdůrazňuje atraktivity Jihočeského kraje. Mimo jiné zahrnovala tradiční návštěvu Otáčivého hlediště a Českého Krumlova, "Olympijského parku Rio-Lipno 2016"a jiných atraktivit.
Zahájení se zúčastnila i radní Lucie Kozlová, která všechny soutěžící přivítala a popřála jim hodně úspěchů nejen v soutěži.