Soutěžené zakázky uspořily desítky milionů

V prvním a druhém čtvrtletí letošního roku se podařilo pracovníkům oddělení veřejných zakázek zpracovat 172 zakázek, přitom původní plán oddělení byl na celý rok zajistit administraci 156 zakázek. Rozdíl je patrný i při srovnání se stejným obdobím minulého roku, kdy oddělením prošlo pouze 98 zakázek. To ale mělo svůj pádný důvod, kterým byla chybějící prováděcí vyhláška k zákonu o veřejných zakázkách.

Předpokládaná hodnota všech 172 veřejných zakázek včetně příspěvkových organizací přesahuje 800 miliónů korun. Konečná hodnota již ukončených zakázek představuje více než 200 miliónů korun. Rozdíl mezi předpokládanou a konečnou cenou činí úctyhodných 112 miliónů korun. Obecně lze říci, že veškeré stavební práce se soutěží za asi 50 % předpokládané ceny stanovené projektantem, někdy dokonce i za méně. Proto dosahujeme takové úspory.

Podílí se na nich i soutěžení formou aukcí, jen pro příklad - při čtyřech aukcích se nám podařilo uspořit oproti předpokládané ceně 452 tisíc korun. Je naprosto zřejmé, že se městu transparentní soutěžení zakázek dlouhodobě vyplácí, proto se nyní snažíme například společně soutěžit dodávky energií, nové soutěži podrobujeme i starší zakázky, jako je třeba pojištění majetku, údržba zeleně a opravy komunikací.

Další výrazné úspory očekáváme i z chystaného společného soutěžení zakázek s krajem.
 

Petra Šebestíková (TOP 09),
předsedkyně finančního výboru zastupitelstva