Soutěžní dialog pro Slavii

Statutární město České Budějovice vyhlásilo soutěžní dialog, jehož cílem je nalezení nové podoby architektonického řešení KD Slavie a zároveň formy jejího provozovaní.

Soutěžní dialog se skládá z přihlášení, dialogu a podaní nabídek. Do pondělí 4. listopadu 2019 do 15 hodin se mohou registrovat k účasti architekti z České republiky i z Evropské unie. Samotného dialogu se posléze zúčastní šest architektonických týmů, které budou vybrány odbornou komisí, s níž povedou od prosince 2019 do března 2020 soutěžní dialog. Posledním krokem celého procesu bude podání finálních návrhů a cenových nabídek na projekční práce, na základě kterých komise vytvoří pořadí od prvního do šestého místa. S vybraným účastníkem bude podepsaná smlouva na kompletní projekční práce, jež povedou nejen k rekonstrukci KD Slavie, ale i úpravám bezprostředního okolí.

Celkový investiční náklad stavby včetně technologií a vestavěného interiéru se předpokládá ve výši 400 milionů korun včetně DPH. Administrátorem soutěžního dialogu je architekt Igor Kovačević z Centra pro středoevropskou architekturu – CCEA MOBA, prvního nezávislého architektonického centra v České republice.