Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova

Popis akce

Práce spočívají v celková demontáži a demolici stávajících, již nevyhovujících, spojovacích chodeb a výstavbě nových chodeb na jejich místě dle původních rozměrů. Nově budou plochy chodeb rozšířeny drobnými přístavbami. Z provozních důvodů bude celá akce rozdělena na 2 realizační etapy, a to etapu 1. s realizací v roce 2021 a etapu 2. s realizací v roce 2022.

Předpokládané zahájení prací

1. etapa - 15.6.2021

Předpokládané dokončení prací

2. etapa - 2022

Zhotovitel

aktuálně probíhá výběrové řízení

Finanční prostředky

cca 18.300 tis Kč. bez DPH (1. etapa )

 Celkové náklady dle rozpočtu generálního projektanta činí 29.600 tis bez DPH

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 3. 3. 2021.