Společné prohlášení koaliceSpolečné prohlášení koalice Občané pro Budějovice, TOP 09 a ČSSD
 

Koalice Občanů pro Budějovice, TOP 09 a ČSSD považuje informace, které se objevily v denním tisku v souvislosti s možným ovlivňováním výběru projektů podpořených z Regionálního operačního programu za znepokojující, a to i s přihlédnutím k tomu, že rozdělování podpor v rámci ROP NUTS II Jihozápad je dlouhodobě šetřeno orgány činnými v trestním řízení.

Současně představitelé českobudějovických koaličních stran konstatují, že primárně považují odpovědnou za vysvětlení popsaných okolností Českou stranu sociálně demokratickou a očekávají, že ČSSD věrohodným způsobem okomentuje a vysvětlí uvedené skutečnosti.

Koalice společně prohlašuje, že vzniklou situaci bude sledovat a očekává aktivní přístup ČSSD k celé záležitosti.  

Juraj Thoma, Občané pro Budějovice
Tomáš Bouzek, TOP 09
Josef Průcha, ČSSD