Společné prohlášení rady města a předsedů zastupitelských klubů

   

Společné prohlášení Rady města České Budějovice

a

předsedů zastupitelských klubů v Zastupitelstvu města České Budějovice

ze dne 4. července 2013

Společně se obracíme na všechny občany našeho města s výzvou a prosbou, aby svojí neúčastí a nepodporou  akcí organizovaných či manipulovaných extrémistickými skupinami  v našem městě o nadcházejícím víkendu dali jasně najevo, že jakékoliv projevy extremismu, ať již pravicového nebo levicového do našeho města nepatří a odsuzujeme je.

Policie ČR je připravena na všechny možné scénáře případných událostí. Plně důvěřujeme, že jí připravená opatření jsou dostatečná, a že ať již se o víkendu pokusí o narušení veřejného pořádku a o pouliční násilnosti kdokoliv, bude policie ihned reagovat a zakročí s veškerou důrazností.

Orgány města, městská samospráva i státní orgány jsou připraveny situaci uklidňovat a aktivně ji  řešit při setkáních s občany. Násilí není cestou k řešení.
 
 

Juraj Thoma, primátor města                          Tomáš Bouzek, předseda klubu zastupitelů za TOP 09
Miroslav Joch, první náměstek primátora           Vladimír Brůha, předseda klubu zastupitelů za ODS
Kamil Calta, náměstek primátora                     Jaroslav Mach, předseda klubu zastupitelů za ČSSD
Petr Podhola, náměstek primátora                   Ivo Moravec, předseda klubu zastupitelů za HOPB
Ivana Popelová, náměstkyně  primátora           Ivan Nadberežný, předseda klubu zastupitelů za KSČM
Tomáš Bouzek, radní města
Eva Hajerová, radní města
Jaroslav Mach, radní města
Ivo Moravec, radní města
Josef Průcha, radní města
Jiří Šesták, radní města a senátor
 
 
 

DOPLNĚNÍ: Některé média již stačila toto prohlášení dezinterpretovat jako výzvu k opuštění města v době demonstrací. Nic takového rozhodně v prohlášení obsaženo není a ani nikde jinde to nezaznělo - pouze vyzýváme občany, aby nepodporovali extrémisty a neúčastnili se jimi pořádaných akcí.