Společné prohlášení rady města a předsedů zastupitelských klubů

 

Společné prohlášení Rady města ČB

a

předsedů zastupitelských klubů ZM k aktuální situaci na sídlišti Máj

ze dne 11. července 2013

Veřejné slyšení, které město uspořádalo ve sportovní hale dne 9. 7. 2013, ukázalo, že situace na Máji je komplikovanější, než by se na první pohled zdálo. Za účelem zjištění zásadních problémů v jednotlivých částech Českých Budějovic, byly po volbách 2010 zřízeny územní komise. Je bohužel skutečností, že výstupy z jednání této komise na Máji nenasvědčovaly vážnějšímu napětí ve vzájemném soužití. Toto konstatování, nechť není vnímáno jako snaha o lacinou výmluvu, ale jako o vysvětlení. Podněty, které zazněly na veřejném slyšení, budeme řešit:

- Opatření okamžitá mají přispět k pocitu bezpečí na Máji. Proto na sídlišti zůstane trvale minimálně pět dvoučlenných hlídek městské policie. Současně město apeluje na Policii ČR, aby na sídlišti vykonávala terénní pochůzkovou službu a do činnosti zapojila i neuniformované policisty. Úkolem všech hlídek je absolutně nulová tolerance  k projevům narušujícím klidné soužití, a to ve vztahu k většinové i menšinové populaci bez rozdílu. Současně vyzýváme romské spoluobčany, aby se i jejich autority zasadily o dodržování klidu a nevyvolávání konfliktů. Z velké části by tím mohly přispět ke zklidnění situace. Žádáme všechny občany, aby každý konflikt bezodkladně hlásili Policii ČR či městské policii.

Střednědobá opatření spočívají např. ve vybudování dalších hřišť a odpočinkových zón, přemísťování laviček. To samozřejmě vyžaduje určitý čas a nelze provést hned. Realizaci opatření nebude město odkládat, avšak všechny prosíme, aby nám nutný čas  poskytli. Jakékoli další návrhy vítáme.  

- Opatření dlouhodobá jsou založena především na změně systému výplaty sociálních dávek. Konstatujeme, že k tomu žádnou přímou kompetenci radnice nemá. Jsme připraveni vyvinout veškerý možný tlak na vládu, poslaneckou sněmovnu a senát ke změně legislativy v této oblasti. Zneužívání systému sociálních dávek považujeme za naprosto nepřijatelné.

Veřejnou diskuzí jsme vytvořili prostor, v němž lze veškerá témata otevřít a pojmenovat. Jsme přesvědčeni, že řešení nelze dosáhnout v pouličních bitkách. Cílem Policie ČR v rámci probíhajících bezpečnostních opatření rozhodně není zásah proti většinové populaci. Policie ani neposkytuje ochranu menšinám při jejich případném protiprávním jednání. Její úkol spočívá především v zabránění fyzických střetů mezi lidmi. Každého zásahu  policistů vůči občanům je nám líto. Proto opět na všechny apelujeme, aby se nezúčastňovali šarvátek a vlastní účastí nepodporovali žádnou radikální skupinu.
 
 

Juraj Thoma, primátor města                           Tomáš Bouzek, předseda klubu ZM  za TOP 09
Miroslav Joch, první náměstek primátora         Vladimír Brůha, předseda klubu ZM za ODS
Kamil Calta, náměstek primátora                     Jaroslav Mach, předseda klubu ZM za ČSSD
Petr Podhola, náměstek primátora                  Ivo Moravec, předseda klubu ZM za HOPB    
Ivana Popelová, náměstkyně primátora          Ivan Nadberežný, předseda klubu ZM za KSČM
Tomáš Bouzek, radní města
Eva Hajerová, radní města
Jaroslav Mach, radní města
Ivo Moravec, radní města
Josef Průcha, radní města
Jiří Šesták, radní města a senátor