Spolu bez bariér 2006

Vážení přátelé,

Dovolujeme si Vás pozvat na  akci pro handicapované občany  s omezenou schopností pohybu a orientace,  jejich průvodce, přátele, příbuzné i ostatní občany či turisty.

 

SPOLU BEZ BARIÉR 2006 - 3. – 4. 11. 2006

Pořadatelem akce je Magistrát města České Budějovice http://www.c-budejovice.cz  spolu s partnery projektu:

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Bazilika, o. p. s.

Dětské centrum ARPIDA

Kontakt bB, občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér

Městská charita České Budějovice – CDS DOMINO

SKV Králové České Budějovice, sdružení

STŘEP – středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením.

Po dva dny  zpřístupníme tyto vybrané historické objekty města České Budějovice  návštěvníkům se zdravotním postižením:

 

Budova radnice – nám. Přemysla Otakara II  – obřadní síň

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích  - historická budova

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích  - muzeum koněspřežky

Čermákův dům, nám. Přemysla Otakara II č. 15

Biskupská zahrada,

Dominikánský klášter  s kostelem Obětování Panny Marie a částí klášterní zahrady,

Katedrála Sv. Mikuláše, U Černé věže 4.

 

Pomocí schodolezů, provizorních nájezdů a asistentů si handicapovaní turisté budou moci prohlédnout historické památky města a podívají se tam, kam se běžně nedostanou. 

Na pátek je připravena v kulturním centru Bazilika České Budějovice  konference „Volný čas osob se zdravotním postižením“. Doplněna bude nabídkami volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením v Jihočeském kraji. Více o konferenci  na www.tf.jcu.cz .

Po oba dny  je připraven kulturní program v Bazilice  a sportovní program na Zimním stadionu a ve Sportovní hale pro návštěvníky se zdravotním postižením i pro jejich nepostižené přátele.

ČASOVÝ PROGRAM:

Pátek 3. 11. 2006

09:00 - 10:00  Prezentace účastníků konference - KC Bazilika

10:00 - 12:00  Konference - obecná část, diskuze - KC Bazilika, hlavní sál

12:00 - 13:30  Oběd - IGY - Beer Point, restaurace hotelu Gomel 

13:30 - 15:30  Konference - sekce - KC Bazilika - hlavní sál, divadelní ateilér, umělecký 

ateliér

15:30 - 16:00  Konference - závěr - KC Bazilika - hlavní sál

12:00 - 17:00  Prohlídky historických objektů - Budova radnice, Jihočeské muzum v ČB - historická budova a budova koněspřežky, Čermákův dům, Biskupská zahrada, Dominikánský klášter, Katedrála sv. Mikuláše.

16:00 - 18:00  Ukázka plavání handicapovaných - Plavecký bazén ve Faktory Pro

15:00 - 17:00  Exhibiční  zápas floorballu - Sportovní hala

17:00 - 19:00  Exhibiční zápas sledge hokeje - Zimní stadion

16:00 - 19:00 

Kulturní vystoupení - CDS Domino - balet "Labutí jezero" - KC Bazilika

Dětské centrum ARPIDA - KC Bazilika

STŘEP - pantomimické vystoupení neslyšících (PANE CB) - KC Bazilika

Sobota 4. 11. 2006

10:00 - 14:00  Prohlídky historických objektů - Budova radnice, Jihočeské muzeum v ČB - historická budova a budova koněspřežky, Čermákův dům, Biskupská zahrada, Dominikánský klášter, Katedrála sv. Mikuláše

10:00 - 12:00  Ukázka plavání handicapovaných - Plavecký bazén ve Faktory Pro

09:00 - 11:00  Exhibiční  zápas floorballu - Sportovní hala

11:00 - 13:00  Exhibiční zápas sledge hokeje - Zimní stadion

10:00 - 14:00 

Kulturní vystoupení:

CDS Domino - balet "Labutí jezero" - KC Bazilika

Dětské centrum ARPIDA - KC Bazilika

STŘEP - pantomimické vystoupení neslyšících (PANE CB) - KC Bazilika