Spotřebitelský ombudsman

S cílem napomoci spotřebitelům, zejména seniorům, poškozeným praktikami některých prodejců při uzavírání  smluv, například v rámci hromadně organizovaných prodejních nebo nabídkových akcí, byl spuštěn nový systém „spotřebitelský ombudsman“. Ten by měl za pomoci kontaktních míst na celkem 227 obecních živnostenských úřadech a ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi, umožnit seniorům efektivně, rychle a bezplatně realizovat svá práva.

Nový institut je zaveden za účelem okamžitého řešení problému s nepoctivým prodejem v případě tzv. předváděcích akcí, kde je mnohdy prodáváno předražené zboží za použití tzv. nekalých obchodních praktik.  Spotřebitel se díky nově zaváděnému systému bude moci zdarma obrátit na některý ze živnostenských úřadů, kde s ním bude vyplněn jednoduchý vstupní formulář, jenž bude dále zpracován místně nejbližší nevládní neziskovou organizací. Ta bude potom radit, resp. bezplatně zastupovat spotřebitele.

Radu či informaci lidé získají na telefonních číslech 386 802 721, 386 802 702 od pracovnic českobudějovického obecního živnostenského úřadu.