Srdíčkové dny

26. – 30. března proběhne na celém území České republiky tradiční charitativní sbírka občanského sdružení Život dětem – Srdíčkové dny. Sbírkovými předměty budou symbolická plastová srdíčka v pěti barvách za 20 Kč a přívěsky s žetonem do nákupního vozíku za 35 Kč. Zakoupením těchto drobných předmětů od studentů středních škol a učilišť pomůžete vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů.

Plakát

Výtěžek sbírky bude použit na hrazení příspěvků na pořízení invalidních vozíčků, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – zdravotních kočárků, chodítek, polohovacích zařízení, dále např. na úhradu obvazového materiálu, speciální výživy apod..
Pro rodiče je velmi těžké smířit se s faktem, že se jejich dítě nevyvíjí jako ostatní zdravé děti, navíc péče o postižené dítě je psychicky, fyzicky i finančně velmi náročná. Rodiče se s dětmi radují z každého malého pokroku, několikrát denně cvičí, dojíždějí na rehabilitace, léčebné pobyty…

Toto vše je finančně velmi nákladné zvláště proto, že zdravotní pojišťovny hradí pouze léčbu a pomůcky nezbytně nutné, navíc často hradí pouze jejich část a rodiče mnohdy nejsou schopni léčbu nebo pomůcky uhradit z vlastních zdrojů. Jeden z rodičů musí o postižené dítě pečovat celodenně, což prakticky znamená život z jednoho platu. V mnoha případech se, bohužel, navíc jedná o maminky samoživitelky, které se o své postižené dítě (děti) starají úplně samy a bez podpory by nebyly schopny dětem pořídit velmi potřebné a často nezbytné pomůcky.

Občanské sdružení Život dětem srdečně a s úctou děkuje vedení vašeho úřadu za umožnění prodeje drobných předmětů a všem milým a laskavým lidem za jejich zakoupení. Vaše pomoc je pro vážně nemocné děti nenahraditelná.
Díky Vašemu pochopení budou moci tyto děti prožít navzdory svému osudu alespoň z části šťastný a důstojný život.Více informací získáte na www.zivotdetem.cz nebo www.facebook.com/www.zivotdetem.cz