Stabilní sběrné dvory

Stabilní sběrné dvory

Stabilní sběrné dvory provozuje firma FCC České Budějovice, s.r.o. České Budějovice 3, Dolní 876/1 na těchto adresách:

Dolní 1 (vedle areálu Veřejných služeb ČB p.o.)
Švábův Hrádek (areál bývalé skládky)
Plynárenská (S. Vrbné )

Provozní doba:

 -  letní období (1.5 - 31.10)  zimní období (1.11 - 30.4)
 po - pá  8:00 - 20:00  8:00 - 18:00
 so  8:00 - 12:00  8:00 - 12:00
 ne  13:00 - 19:00  14:30 - 18:00 

Na sběrné dvory mohou využívat všichni občané starší 18-ti let s  trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích (při vjezdu je nutné se prokázat dokladem totožnosti  s vyznačeným trvalým bydlištěm). Odpad však nesmí pocházet z činnosti  právnických osob.

Na sběrné dvory je možno odkládat jakékoliv odpady včetně nebezpečných (např. barvy, laky, pesticidy, autobaterie, lednice apod.) v přiměřeném množství. Za přiměřené množství se považuje cca přívěsný vozík za osobní automobil.

V případě, že občan potřebuje odložit větší množství  odpadu je nutný souhlas Magistrátu města, který na požádání vydá odbor správy veřejných statků ( oddělení veřejné zeleně a odpad. hospodářství ).

Při odvozu odpadu nákladním automobilem na sběrný dvůr je nutno postupovat jako v předchozím případě.

Na sběrné dvory je zároveň možné odkládat biologické odpady rostlinného původu (tráva, listí, větve apod.)

Při vjezdu na sběrný dvůr je nutné dbát na pokyny pracovníků firmy FCC České Budějovice, s.r.o.

V případě dalších dotazů  se můžete obrátit na pracovníky odboru správy veřejných statků (tel. 386 802 516, 386 802 502)

Stránka byla upravena 2. 10. 2020.