Úřední deska

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Dle ustanovení § 15 odst.1 písm.c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů ve znění pozdějších předpisů starosta stanovuje, s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku, ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje, minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 6, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná.

Vyvěšeno: 
28.07.2020 - 03.10.2020