Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Roudné