Úřední deska

Stanovení místní úpravy provozu - J. Kolářové, České Budějovice, vodorovné dopravní značení V 12a - žlutá klikatá čára

Odbor dopravy a silničního hospodářství
vyřizuje: Ing. Jindřich Šimánek
tel. 386 804 407
simanekj@c-budejovice.cz

Vyvěšeno: 
05.08.2022 - 21.08.2022