Úřední deska

Stanovení přechodné úpravy - "III/14320 pokládka kabelu NN v obci Habří"

Odbor dopravy a silničního hospodářství,

vyřizuje: Bouchal D.,

Vyvěšeno: 
25.05.2023 - 10.06.2023