Úřední deska

Stanovení přechodné úpravy - "III/14543 a III/14544 v obci Břehov"

Odbor dopravy a silničního hospodářství,

vyřizuje: Bouchal D.,

 

Vyvěšeno: 
10.03.2023 - 27.03.2023