Úřední deska

stanovení přechodné úpravy provozu - Kněžská (rekonstrukce plynovodu) - ČB -15199/2022

vyřizuje: Ing. Truhlářová

Vyvěšeno: 
23.09.2022 - 09.10.2022