Úřední deska

Stanovení přechodné úpravy provozu - M. Vydrové, České Budějovice, skládka materiálu

Odbor dopravy a silničního hospodářství
vyřizuje: Ing. Jindřich Šimánek
tel. 386 804 407
simanekj@c-budejovice.cz

Vyvěšeno: 
05.08.2022 - 21.08.2022