Úřední deska

Stanovení přechodné úpravy provozu - O. Nedbala, výměna vodovodu v areálu ZŠ O. Nedbala, České Budějovice

 

vyřizuje: Ing. Jiří Vojta
tel. 386 804 416
VojtaJ@c-budejovice.cz

Vyvěšeno: 
31.07.2020 - 16.08.2020