Úřední deska

Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Žižkova tř.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
vyřizuje: Ing. Pavel Stejskal
tel. 386 804 409
StejskalP@c-budejovice.cz

Vyvěšeno: 
28.07.2020 - 13.08.2020