Úřední deska

Stanovení přechodné úpravy provozu - "Uzavírka silnice III/14322, most přes přepad Dubenského rybníka"

Odbor dopravy a silničního hospodářství,

vyřizuje: Bouchal D.,

 

Vyvěšeno: 
23.05.2023 - 08.06.2023