Stanovisko k obnově kulturní památky a objektu v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu

Žádost o závazné stanovisko orgánu památkové péče ke stavbě, stavebním úpravám, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím podává vlastník, jedná-li se o kulturní památku.

Pokud objekt není kulturní památkou, ale je na území památkové rezervace, památkové zóny či v jejím ochranném pásmu, žádá vlastník, správce či uživatel. Žádat může také osoba zmocněná na základě plné moci udělené vlastníkem (správcem, uživatelem).

Podání žádosti je třeba doprovodit doklady osvědčující vlastnictví, tj. výpis z listu vlastnictví a kopie katastrální mapy předmětných nemovitostí. U právnických osob je třeba prokázat oprávněnost jednání za tento subjekt. Dále je třeba doložit dokumentaci či podklady, ze kterých je možno jednoznačně a úplně posoudit návrh či záměr žadatele, včetně porovnání se stávajícím stavem či prostředím. 

Formuláře

Formuláře jsou zpravidla ve formátu PDF.

Kontakt

Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, budova Kněžská 19, 4. patro

jméno

  číslo dveří

  telefon

  e-mail

Ing. Taubrová Jana

  511

  386 804 304

  TaubrovaJ@c-budejovice.cz

Mgr. Foltýnová Simona

  511

  386 804 306

  FoltynovaS@c-budejovice.cz

Robausch René Pavel

  512

  386 804 305

  robauschp@c-budejovice.cz

 

Úřední hodiny

pondělí

8:00 – 17:00

středa

8:00 – 17:00

pátek

8:00 – 11:30